W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania.Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies" . Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na blokowanie zapisu plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie mechanizmu cookies przez naszą witrynę.

Produkty kredytowe

KREDYTY UDZIELANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ:

DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 • kredyt gotówkowy - udzielany na własne potrzeby konsumpcyjne (w okresie szczególnego zainteresowania klientów udzielane są kredyty sezonowe)
 • kredyt odnawialny w ROR - dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych w naszym banku
 • kredyt na zakup pojazdów mechanicznych - przeznaczony na zakup nowych i używanych samochodów, przyczep, pojazdów jednośladowych
 • kredyt mieszkaniowy - przeznaczony na budowę, rozbudowę, remont, zakup domu lub lokalu mieszkalnego oraz na inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych
 • pożyczka hipoteczna - pożyczka pieniężna na cele nie związane z działalnością gospodarczą, której zabezpieczeniem jest hipoteka
 • kredyt konsolidacyjny - przeznaczony na spłatę kredytu mieszkaniowego, pożyczki hipotecznej, kredytów np.gotówkowych, ratalnych, samochodowych, spłatę debetów i zadłużeń w ROR

                                                                FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości.

Otrzymanie wsparcia:
Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy w wysokości nie wyższej niż 2000,00 zł miesięcznie.

Okres przekazywania wsparcia może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znajdzie zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia). Kredytobiorca jest zobowiązany do poinformowania Banku o takich przesłankach w przypadku ich wystąpienia.

Zwrot wsparcia:
Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku spłaty stu rat bez opóźnienia, pozostałą część przyznanego wsparcia/pożyczki umarza się.

Warunki przyznania wsparcia:
Wsparcie może zostać przyznane w przypadku spełnienia przez Kredytobiorcę co najmniej jednego z warunków:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego
 • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe
 • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj. 552,00 zł),
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

Ograniczenia w otrzymaniu wsparcia:
Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 • Jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika.
 • Jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie*.
 • Jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia.
 • Za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.
 • Jeżeli w dniu złożenia wniosku:
  • Jesteś właścicielem innego mieszkania lub domu, lub byłeś nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
  • Posiadasz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałeś takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
  • Masz roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miałeś takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

*Chyba, że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Logowanie do Bankowosci Elektronicznej
 
Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą - Copyright 2015 www.bsnowe.com.pl
Joomla Templates by Wordpress themes free