Kredyt obrotowy skierowany dla rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 2 ha użytków rolnych, udzielany do 24 marca 2024 r. z przeznaczeniem na:

  • zakup nawozów mineralnych
  • zakup środków ochrony roślin
  • zakup pasz
  • zakup nawozów mineralnych
  • zakup paliwa na cele rolnicze
  • zakup materiału siewnego
  • bieżący remont ciągnika oraz maszyn rolniczych
  • zakup opału
  • zakup stada obrotowego
  • zakup innych materiałów służących do produkcji rolnej i ogrodniczej

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU 2 000,00 ZŁ / 1 HA UŻYTKÓW ROLNYCH

OKRES KREDYTOWANIA DO 12 M-CY

OPROCENTOWANIE ZMIENNE WG STAWKI WIBOR 1 M plus marża Banku 4,5 p.p.

PROWIZJA – 1,0 % OD KWOTY KREDYTU*

*DLA OSÓB  NIE POSIADAJĄCYCH W NASZYM BANKU CZYNNEGO RACHUNKU BIEŻĄCEGO  PROWIZJA 1,50 %

Szczegółowych informacji uzyskać można w dziale kredytów

ZAPRASZAMY!