Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą informuje, że:

1) jest agentem ubezpieczeniowym, działającym pod firmą: Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą,
ul. Bydgoska 12, 86-170 Nowe, wykonującym działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

  • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 

Informacja o Agencie Pobierz

Pełnomocnictwo Generali TU SA Pobierz

Pełnomocnictwo Generali Życie TU SA Pobierz