Rachunki

Gospodarstwa rolne

Przeznaczony jest dla rolników indywidualnych ( osób fizycznych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnej) służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania operacji gotówkowych i bezgotówkowych związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez posiadacza rachunku.

Twoje Korzyści:

 • 0 zł za otwarcie rachunku,
 • niska opłata za prowadzenie rachunku,
 • BLIK,
 • Autopay,
 • możliwość doładowania telefonu komórkowego,
 • usługa cash back, czyli wypłata gotówki – do 1000 zł kartą VISA i  Mastercard w sklepie podczas płatności kartą,
 • możliwość otrzymywania powiadomień SMS o każdej zmianie na rachunku,
 • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w RB,
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika uprawnionego do dysponowania rachunkiem,
 • możliwość zlecenia dokonywania opłat stałych (spłata kredytu, czynszu) na wskazany rachunek bankowy, we wskazanym terminie,
 • dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze,
 • dostęp do rachunku 24h/7 przez bankowość elektroniczną,
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce oznaczonych logo SGB i BPS,
 • tanie przelewy elektroniczne,
 • możliwość korzystania z aplikacji mobilnej SGB Mobile

Jak założyć rachunek ?:

 • Do otwarcia rachunku wystarczy dokument stwierdzający tożsamość, nakaz płatniczy i wizyta w dowolnym oddziale naszego Banku.

Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą posiada w ofercie również takie rachunki jak:

 • Rachunki lokat,
 • Rachunki VAT,
 • Rachunki walutowe (EUR, USD, GBP),
 • Rachunki pomocnicze,

Kredyty

Gospodarstwa rolne

Najważniejsze korzyści:

 • Kredyt dla klientów instytucjonalnych prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne
 • Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających
  na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe – polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 • wymagany udział środków własnych
 • prowizja za udzielenie kredytu od 1,5 %
 • oprocentowanie zmienne, wg stawki WIBOR 1M plus marża banku
 • okres kredytowania do 20 lat
 • spłata kredytu w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych

  Dokumenty do pobrania

Najważniejsze korzyści:

 • Kredyt dla klientów instytucjonalnych prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne
 • Przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb prowadzonej działalności, w tym VAT
 • prowizja za udzielenie kredytu od 1,5%
 • oprocentowanie zmienne, wg stawki WIBOR 1M plus marża banku
 • okres kredytowania do 36 miesięcy
 • spłata kredytu w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych

  Dokumenty do pobrania

Najważniejsze korzyści:

 • Kredyt dla klientów instytucjonalnych prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne
 • Przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy.
 • Kwota przyznanego/udzielonego limitu nie może przekroczyć średnich czteromiesięcznych wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy z ostatnich 12 miesięcy
 • prowizja za udzielenie kredytu 1,5%
 • oprocentowanie zmienne, wg stawki WIBOR 1M plus marża banku
 • okres kredytowania do 36 miesięcy, z możliwością odnowienia

  Dokumenty do pobrania

Rolniku, u nas możesz złożyć wniosek o kredyt płynnościowy 2% z dopłatą ARiMR, bez wkładu własnego. Okres stosowania dopłat aż do 60 miesięcy!

Maksymalne kwoty kredytu:

100 000 zł – gdy prowadzisz gospodarstwo nie większe niż 50 ha

200 000 zł – gdy prowadzisz gospodarstwo powyżej 50 ha i nie większe niż 100 ha

400 000 zł – gdy prowadzisz gospodarstwo powyżej 100 ha

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z naszymi doradcami!

KREDYT PŁATNICZY

Kredyt płatniczy jest rodzajem krótkoterminowego kredytu obrotowego, przeznaczonego na pokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Jest kredytem celowym, realizowanym do wysokości przyznanej kwoty i może być udzielony na okres do 90 dni.

ŸKREDYT REWOLWINGOWY

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego, udzielanego w rachunku kredytowym, przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej kredytobiorcy, który jest znanym klientem banku. Kredyt rewolwingowy jest kredytem krótko- lub średnioterminowym, odnawialnym w trakcie trwania umowy. Wykorzystanie kredytu rewolwingowego następuje w formie bezgotówkowej.

ŸKREDYTY PREFERENCYJNE

Udzielane na zasadach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ŸKREDYTY UNIJNE

Kredyt unijny przeznaczony jest na finansowanie inwestycji z udziałem zagranicznych funduszy pomocowych, w szczególności pochodzących z Unii Europejskiej. Kredyt unijny stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) kredytobiorcy przy realizacji przedsięwzięcia  inwestycyjnego.

ŸKREDYT INWESTYCYJNO-OBROTOWY

Kredyt inwestycyjno-obrotowy przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych posiadających bieżącą
i perspektywiczną zdolność kredytową. Przeznaczony jest na finansowanie wszelkich nakładów inwestycyjnych i obrotowych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem działalności gospodarczej: np. finansowanie  zakupu aktywów trwałych, np. maszyn i urządzeń, nieruchomości (w tym: rozbudowa, modernizacja, adaptacja); zakup środków obrotowych (w tym: zapasów – zwiększenia stanu zapasów, należności. Maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat z możliwością karencji do 12 miesięcy.

ŸKREDYT INWESTYCYJNY SGB AGRO

Kredyt inwestycyjny SGB AGRO przeznaczony jest dla klientów prowadzących lub rozpoczynających działalność rolniczą, posiadających bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową.

Przeznaczony jest na: zakup majątku trwałego, służącego produkcji rolnej, w tym: zakup gruntów rolnych, maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodu dostawczego, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup, budowa, modernizacja budynków gospodarskich.

Możliwość wykorzystania do 20% wartości kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej. Kredyt może być udzielony do 75% wartości nieobciążonych użytków rolnych gospodarstwa liczonych wg cen GUS. Maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat z możliwością karencji do 24 miesięcy, a w przypadku młodych rolników (do 40 roku życia) – okres kredytowania do 25 lat z karencją do 24 miesięcy.

Formy zabezpieczenia – hipoteka na gruntach rolnych nabywanych bądź posiadanych.

ŸKREDYT HIPOTECZNY

Kredyt hipoteczny przeznaczony jest na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej..

Kredyt udzielany jest w wysokości od 50 000,00 zł do 2 000 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że wskaźnik LtV nie przekroczy 50%.

Warunkiem udzielenia kredytu jest przedstawienie wyceny nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie wykonanej przez rzeczoznawcę.

Kredyt udzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy, posiadającym aktywny rachunek bieżący w banku od co najmniej 6 miesięcy, cechujący się przeprowadzaniem przez niego systematycznych rozliczeń.

Minimalny okres kredytowania wynosi powyżej 3 lat, maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

Karencja w spłacie kapitału do 2 miesięcy.

Karty Płatnicze

Gospodarstwa rolne

Chcesz wygodnie i bezpiecznie płacić za towary i usługi w kraju i za granicą? Karta Visa Electron jest dla Ciebie.

Twoje korzyści:

 • nie musisz nosić przy sobie gotówki – za zakupy wygodnie zapłacisz kartą
 • masz swobodny dostęp do Swoich pieniędzy – w bankomatach z logo Visa, w kraju i za granicą, przez całą dobę
 • bezpłatnie wypłacasz gotówkę z bankomatów SGB
 • możesz płacić kartą przez Internet
 • Twoje pieniądze są bezpieczne – wszystkie transakcje potwierdzasz numerem PIN lub podpisem, a transakcje w Internecie zabezpieczasz osobistym hasłem 3D-Secure
 • kontrolujesz swoje finanse – zawsze możesz sprawdzić dostępne środki w bankomacie lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • Twoja karta jest ważna 4 lata i automatycznie jest wznawiana na kolejny okres
 • możesz zamówić dodatkowe karty dla wybranych przez Ciebie osób
 • możesz skorzystać z dodatkowego pakietu ubezpieczeń
 • możesz zmienić numer PIN do karty

Chcesz wygodnie i bezpiecznie płacić za towary i usługi w kraju i za granicą? Karta Mastercard jest dla Ciebie.

Twoje korzyści:

 • nie musisz nosić przy sobie gotówki – za zakupy wygodnie zapłacisz kartą
 • masz swobodny dostęp do Swoich pieniędzy – w bankomatach z logo Visa, w kraju i za granicą, przez całą dobę
 • bezpłatnie wypłacasz gotówkę z bankomatów SGB
 • możesz płacić kartą przez Internet
 • Twoje pieniądze są bezpieczne – wszystkie transakcje potwierdzasz numerem PIN lub podpisem, a transakcje w Internecie zabezpieczasz osobistym hasłem 3D-Secure
 • kontrolujesz swoje finanse – zawsze możesz sprawdzić dostępne środki w bankomacie lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • Twoja karta jest ważna 4 lata i automatycznie jest wznawiana na kolejny okres
 • możesz skorzystać z dodatkowego pakietu ubezpieczeń
 • możesz zamówić dodatkowe karty dla wybranych przez Ciebie osób
 • możesz zmienić numer PIN do karty