GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

Lp. Rodzaj przelewu

Placówka Banku

System bankowości internetowej

1. PRZELEW WEWNĘTRZNY
1.1 na rachunek w Banku

w godzinach pracy placówki

24h / 7

1.2 na rachunek banków zrzeszenia SGB uczestniczących z systemie ‘Zlecenia Online’

w godzinach pracy placówki

24h / 7

2. PRZELEW WYCHODZĄCY
2.1 Elixir

14:00

14:45[1]

2.2 Express Elixir

w godzinach pracy placówki

24h / 7[2]

2.3 SORBNET

14:30

14:30

3. PRZELEW PRZYCHODZĄCY
3.1 Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

w godzinach pracy placówki

24h / 7

3.2 Elixir

I sesja do godziny 8:10,
II sesja do godziny 12:00,
III sesja do godziny 15:30,
IV sesja do godziny 17:30

3.3 Express Elixir[4]

w godzinach pracy placówki

24h / 7

3.4 SORBNET

do godziny 14:30[3]

TAB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

 Lp. Rodzaj przelewu

Data waluty

Placówka Banku

System bankowości internetowej

1. PRZELEW WEWNĘTRZNY
1.1 na rachunek w Banku D*

w godzinach pracy placówki

24h / 7

1.2 na rachunek banków zrzeszenia SGB uczestniczących z systemie ‘Zlecenia Online’ D*

24h / 7

2. PRZELEW WYCHODZĄCY
2.1 Przekaz w trybie standardowym:
2.1.1 SEPA, polecenie wypłaty w walucie EUR D*+1

15:00

2.1.2 Pozostałe polecenia wypłaty D*+2

15:00

2.2 Przekaz w trybie pilnym D*

13:00

3. PRZELEW PRZYCHODZĄCY
3.1 na rachunek w Banku D*

15:30

*dzień przyjęcia zlecenia do realizacji

[1] Przelewy zlecone po godzinie 14:50 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek w najbliższym dniu roboczym.

[2] Zlecenia płatnicze Express Elixir mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków uczestników dostępny jest stronie internetowej: https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane w kwocie do 25 000 PLN z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.

[3] Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

[4] Usługa odbierania przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu nie jest dostępna dla rachunków walutowych, kredytowych oraz lokat terminowych.

GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN
Lp. Rodzaj przelewu

Placówka Banku

System bankowości internetowej

1. PRZELEW WEWNĘTRZNY
1.1 na rachunek w Banku

w godzinach pracy placówki

24h / 7

1.2 na rachunek banków zrzeszenia SGB uczestniczących z systemie ‘Zlecenia Online’

w godzinach pracy placówki

24h / 7

2. PRZELEW WYCHODZĄCY
2.1 Elixir

14:00

14:45[1]

2.2 Express Elixir

w godzinach pracy placówki

24h / 7[2]

2.3 SORBNET

14:30

14:30

3. PRZELEW PRZYCHODZĄCY
3.1 Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

w godzinach pracy placówki

24h / 7

3.2 Elixir

I sesja do godziny 8:10, II sesja do godziny 12:00, III sesja do godziny 15:30, IV sesja do godziny 17:30

3.3 Express Elixir

w godzinach pracy placówki

24h / 7

3.4 SORBNET

do godziny 14:30[3]

TAB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej
Lp. Rodzaj przelewu

Data waluty

Placówka Banku

System bankowości internetowej

1. PRZELEW WEWNĘTRZNY
1.1 na rachunek w Banku D*

w godzinach pracy placówki

24h / 7

1.2 na rachunek banków zrzeszenia SGB uczestniczących z systemie ‘Zlecenia Online’ D*

24h / 7

2. PRZELEW WYCHODZĄCY
2.1 Przekaz w trybie standardowym:
2.1.1 SEPA, polecenie wypłaty w walucie EUR D*+1

15:00

2.1.2 Pozostałe polecenia wypłaty D*+2

15:00

2.2 Przekaz w trybie pilnym D*

13:00

3. PRZELEW PRZYCHODZĄCY
3.1 na rachunek w Banku D*

15:30

*dzień przyjęcia zlecenia do realizacji

[1] Przelewy zlecone po godzinie 14:50 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek w najbliższym dniu roboczym.

[2] Zlecenia płatnicze Express Elixir mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków uczestników dostępny jest stronie internetowej: https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane w kwocie do 25 000 PLN z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.

[3] Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.