Zakres ubezpieczenia:

  • obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • ubezpieczenie Autocasco
  • ubezpieczenie Generali
  • Auto Assistance
  • ubezpieczenie Autoszyby
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków komunikacyjnych
  • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym posiadacza pojazdu i jego bliskich
  • ubezpieczenie Pomoc medyczna po wypadku komunikacyjnym
  • ubezpieczenie Zielona Karta