Do pobrania

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą (Klient Indywidualny) - obowiązujący do 31.05.2024 r.

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą (Klient Indywidualny)

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą (Klient Instytucjonalny)

Zestawienie oprocentowania kredytów i pożyczek znajdujących się w aktualnej ofercie Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą (stan na dzień 01.02.2024 r.)