Rachunki

Klient instytucjonalny

Konto dla firmy przeznaczone jest dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, stanowiącą działalność zarobkową na własny rachunek. Służy do prowadzenia bieżących rozliczeń z innymi podmiotami w formie gotówkowej i bezgotówkowej jak również do gromadzenia środków pieniężnych.

Rachunki prowadzone dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym osób będących przedsiębiorcami oraz dla organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, jednostek i zakładów budżetowych.

Twoje Korzyści:

Posiadanie rachunku bieżącego umożliwia:

 • 0 zł za otwarcie rachunku,
 • niska opłata za prowadzenie rachunku,
 • Autopay,
 • Płatności BLIK,
 • swobodne dysponowanie środkami,
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika uprawnionego do dysponowania rachunkiem,
 • realizowanie wszelkich płatności do wysokości środków dostępnych na rachunku z uwzględnieniem ewentualnych linii kredytowych,
 • tanie przelewy elektroniczne,
 • możliwość uzyskania kredytu, przelewanie środków z rachunku bankowego na lokaty terminowe,
 • możliwość otrzymania międzynarodowych kart płatniczych,
 • możliwość otrzymywania powiadomień SMS o każdej zmianie na rachunku,
 • dostęp do rachunku 24h/7 przez bankowość elektroniczną,
 • możliwość skorzystania z Płatności masowych.

Rachunek pomocniczy służy do dokonywania przez posiadacza rachunku innych niż bieżące rozliczeń pieniężnych lub generowania środków z przeznaczeniem na ściśle określony cel, jak również przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń

Jak założyć rachunek ?:

 • Do otwarcia rachunku wystarczy wizyta w dowolnym oddziale naszego Banku

Konto dla biznesu przeznaczone jest dla pozostałych podmiotów instytucjonalnych. Służy do prowadzenia bieżących rozliczeń z innymi podmiotami w formie gotówkowej i bezgotówkowej jak również do gromadzenia środków pieniężnych.

Rachunki prowadzone dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Twoje Korzyści:

Posiadanie rachunku bieżącego umożliwia:

 • 0 zł za otwarcie rachunku,
 • niska opłata za prowadzenie rachunku,
 • Autopay
 • Płatności BLIK,
 • swobodne dysponowanie środkami,
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika uprawnionego do dysponowania rachunkiem,
 • realizowanie wszelkich płatności do wysokości środków dostępnych na rachunku z uwzględnieniem ewentualnych linii kredytowych,
 • możliwość uzyskania kredytu, przelewanie środków z rachunku bankowego na lokaty terminowe,
 • możliwość otrzymania międzynarodowych kart płatniczych,
 • możliwość otrzymywania powiadomień SMS o każdej zmianie na rachunku,
 • dostęp do rachunku 24h/7 przez bankowość elektroniczną,
 • możliwość skorzystania z Płatności masowych.

Rachunek pomocniczy służy do dokonywania przez posiadacza rachunku innych niż bieżące rozliczeń pieniężnych lub generowania środków z przeznaczeniem na ściśle określony cel, jak również przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń

Jak założyć rachunek ?:

 • Do otwarcia rachunku wystarczy wizyta w dowolnym oddziale naszego Banku

Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą posiada w ofercie również takie rachunki jak:

 • Rachunki lokat,
 • Rachunki walutowe,
 • Rachunki VAT,
 • Rachunki ZFŚS,

Lokaty

KLIENT INSTYTUCJONALNY

Bank prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, pozostałych podmiotów niefinansowych, budżetu:

Lokaty o stałym oprocentowaniu w PLN

– na okresy 1, 3, 6, 12 miesięcy,

Bank prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym oprocentowaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, pozostałych podmiotów niefinansowych, budżetu:

Lokaty o stałym oprocentowaniu w EUR, USD,GBP

na okresy 1, 3, 6, 12, 24, 36 miesięczne

MINIMALNA KWOTA WPŁATY:

 • na lokatę EUR, USD, GBP 25,00 EUR lub równowartość w USD

Kredyty

KLIENT INSTYTUCJONALNY

Najważniejsze korzyści:

 • Kredyt dla klientów instytucjonalnych prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne
 • Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających
  na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe – polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 • wymagany udział środków własnych
 • prowizja za udzielenie kredytu od 1,5 %
 • oprocentowanie zmienne, wg stawki WIBOR 1M plus marża banku
 • okres kredytowania do 20 lat
 • spłata kredytu w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych

  Dokumenty do pobrania

Najważniejsze korzyści:

 • Kredyt dla klientów instytucjonalnych prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne
 • Przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb prowadzonej działalności, w tym VAT
 • prowizja za udzielenie kredytu od 1,5%
 • oprocentowanie zmienne, wg stawki WIBOR 1M plus marża banku
 • okres kredytowania do 36 miesięcy
 • spłata kredytu w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych

Dokumenty do pobrania

Najważniejsze korzyści:

 • Kredyt dla klientów instytucjonalnych prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne
 • Przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy.
 • Kwota przyznanego/udzielonego limitu nie może przekroczyć średnich czteromiesięcznych wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy z ostatnich 12 miesięcy
 • prowizja za udzielenie kredytu 1,5%
 • oprocentowanie zmienne, wg stawki WIBOR 1M plus marża banku
 • okres kredytowania do 36 miesięcy, z możliwością odnowienia

Dokumenty do pobrania

KREDYT PŁATNICZY

Kredyt płatniczy jest rodzajem krótkoterminowego kredytu obrotowego, przeznaczonego na pokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Jest kredytem celowym, realizowanym do wysokości przyznanej kwoty i może być udzielony na okres do 90 dni.

ŸKREDYT REWOLWINGOWY

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego, udzielanego w rachunku kredytowym, przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej kredytobiorcy, który jest znanym klientem banku. Kredyt rewolwingowy jest kredytem krótko- lub średnioterminowym, odnawialnym w trakcie trwania umowy. Wykorzystanie kredytu rewolwingowego następuje w formie bezgotówkowej.

ŸKREDYTY UNIJNE

Kredyt unijny przeznaczony jest na finansowanie inwestycji z udziałem zagranicznych funduszy pomocowych, w szczególności pochodzących z Unii Europejskiej. Kredyt unijny stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) kredytobiorcy przy realizacji przedsięwzięcia  inwestycyjnego.

ŸKREDYT INWESTYCYJNO-OBROTOWY

Kredyt inwestycyjno-obrotowy przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych posiadających bieżącą
i perspektywiczną zdolność kredytową. Przeznaczony jest na finansowanie wszelkich nakładów inwestycyjnych i obrotowych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem działalności gospodarczej: np. finansowanie  zakupu aktywów trwałych, np. maszyn i urządzeń, nieruchomości (w tym: rozbudowa, modernizacja, adaptacja); zakup środków obrotowych (w tym: zapasów – zwiększenia stanu zapasów, należności. Maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat z możliwością karencji do 12 miesięcy.

ŸKREDYT HIPOTECZNY

Kredyt hipoteczny przeznaczony jest na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej..

Kredyt udzielany jest w wysokości od 50 000,00 zł do 2 000 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że wskaźnik LtV nie przekroczy 50%.

Warunkiem udzielenia kredytu jest przedstawienie wyceny nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie wykonanej przez rzeczoznawcę.

Kredyt udzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy, posiadającym aktywny rachunek bieżący w banku od co najmniej 6 miesięcy, cechujący się przeprowadzaniem przez niego systematycznych rozliczeń.

Minimalny okres kredytowania wynosi powyżej 3 lat, maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Karencja w spłacie kapitału do 2 miesięcy.

Karty Płatnicze

Firmy

Karta MasterCard Business z funkcją zbliżeniową

Jeśli poszukujesz prostych i bezpiecznych rozwiązań finansowych dla Twojej firmy, karta MasterCard Business z funkcją zbliżeniową jest dla Ciebie. To międzynarodowa, powszechnie używana karta płatnicza, dzięki której zrealizujesz służbowe transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Możesz nią płacić w hotelach, sklepach, na stacjach benzynowych – we wszystkich miejscach oznaczonych logo MasterCard, w tym dokonywać transakcji zbliżeniowych.

Twoje korzyści:

 • kartę otrzymujesz do rachunku bieżącego lub pomocniczego,
 • możesz wskazać pracowników, którzy otrzymają kartę,
 • wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze dla firmy, bez konieczności noszenia gotówki,
 • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala – do kwoty 50 zł bez potwierdzania numerem PIN*,
 • możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure,
 • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard w kraju i za granicą,
 • bez prowizji wypłacasz gotówkę z sieci bankomatów SGB i BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów,
 • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cash back/Płać kartą i wypłacaj,
 • stała kontrola finansów – możliwość sprawdzenia w każdej chwili dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 • minimum formalności przy wydaniu karty,
 • bezpieczeństwo:
  • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w Twoich rękach,
  • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

* terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

Karta MasterCard Business z funkcją zbliżeniową

Jeśli poszukujesz prostych i bezpiecznych rozwiązań finansowych dla Twojej firmy, karta MasterCard Business z funkcją zbliżeniową jest dla Ciebie. To międzynarodowa, powszechnie używana karta płatnicza, dzięki której zrealizujesz służbowe transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Możesz nią płacić w hotelach, sklepach, na stacjach benzynowych – we wszystkich miejscach oznaczonych logo MasterCard, w tym dokonywać transakcji zbliżeniowych.

Twoje korzyści:

 • kartę otrzymujesz do rachunku bieżącego lub pomocniczego,
 • możesz wskazać pracowników, którzy otrzymają kartę,
 • wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze dla firmy, bez konieczności noszenia gotówki,
 • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala – do kwoty 50 zł bez potwierdzania numerem PIN*,
 • możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure,
 • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard w kraju i za granicą,
 • bez prowizji wypłacasz gotówkę z sieci bankomatów SGB i BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów,
 • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cash back/Płać kartą i wypłacaj,
 • stała kontrola finansów – możliwość sprawdzenia w każdej chwili dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 • minimum formalności przy wydaniu karty,
 • bezpieczeństwo:
  • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w Twoich rękach,
  • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

* terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

Karta przedpłacona Mastercard

Karta przeznaczona jest dla klientów instytucjonalnych: pozwala na regulowanie wydatków służbowych bez konieczności wypłaty zaliczek, np. płatności za paliwo, hotele, bilety lotnicze, czy artykuły biurowe. Może być również przekazana jako instrument do wypłaty nagród, czy premii.

Cechy karty:

 • Kartą można dokonywać operacji:
  • bezgotówkowych:
   • płatności w punktach usługowo-handlowych,
   • płatności w Internecie, bezpiecznie dzięki usłudze 3D Secure,
   • przy zakupach telefonicznych lub korespondencyjnych (operacje na odległość tzw. operacje typu mail order/telephone order – MOTO),
  • gotówkowych:
   • wypłaty gotówki w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów oraz w bankomatach obcych banków,
   • wypłaty gotówki w kasach Banków Grupy SGB oraz w kasach obcych banków,
 • karta przedpłacona Mastercard funkcjonuje po dokonaniu wpłaty/przelewu na rachunek karty,
 • operacje kartą mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny rachunek karty),
 • rachunek, do którego wydano kartę obciążany jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu transakcji do Banku,
 • karta jest nabywana przez Posiadacza rachunku, a następnie przekazywana nieodpłatnie Posiadaczowi karty/Użytkownikowi karty,
 • karta daje możliwość rozdzielenia wydatków służbowych od prywatnych.

Karta świadczeniowa Mastercard

Karta przeznaczona jest dla klientów instytucjonalnych: pozwala na regulowanie wydatków służbowych bez konieczności wypłaty zaliczek, np. płatności za paliwo, hotele, bilety lotnicze, czy artykuły biurowe. Może być również przekazana jako instrument do wypłaty nagród, czy premii.

Cechy karty:

 • Kartą można dokonywać operacji:
  • bezgotówkowych:
   • płatności w punktach usługowo-handlowych,
   • płatności w Internecie, bezpiecznie dzięki usłudze 3D Secure,
   • przy zakupach telefonicznych lub korespondencyjnych (operacje na odległość tzw. operacje typu mail order/telephone order – MOTO),
  • gotówkowych:
   • wypłaty gotówki w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów oraz w bankomatach obcych banków,
   • wypłaty gotówki w kasach Banków Grupy SGB oraz w kasach obcych banków,
 • karta przedpłacona Mastercard funkcjonuje po dokonaniu wpłaty/przelewu na rachunek karty,
 • operacje kartą mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny rachunek karty),
 • rachunek, do którego wydano kartę obciążany jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu transakcji do Banku,
 • karta jest nabywana przez Posiadacza rachunku, a następnie przekazywana nieodpłatnie Posiadaczowi karty/Użytkownikowi karty,
 • karta daje możliwość rozdzielenia wydatków służbowych od prywatnych.

Wizerunki Kart Płatniczych

MasterCard Business - Kredytowa
MasterCard Gold - Kredytowa
Mastercard Debit Business
MasterCard - Kredytowa
Mastercard - przedpłacona
Visa - kredytowa

Płatności masowe

System Płatności Masowych jest specyficzną usługą oferowaną przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą i skierowaną do Firm, które obsługują znaczną ilość odbiorców swoich usług i chcą usprawnić swój system księgowości.

Rachunki masowe znajdują zastosowanie przy masowych wpłatach np. na rachunek za Internet, wodę, śmieci itd.. Każdy wpłacający dostaje przydzielony unikalny numer NRB i wpłaca pieniądze do banku na swój indywidualny numer. W momencie wpływu środków na rachunek “wirtualny” posiadacza, zamieniany jest automatycznie na właściwy numer rachunku bieżącego Klienta, na którym zostają zaksięgowane środki. 

Rozwiązanie to w znacznym stopniu automatyzuje obsługę wpłat i eliminuje możliwość pomyłek.

Twoje korzyści:

 • Oszczędność wynikająca z ograniczenia pracy manualnej przy ewidencjonowaniu płatności od poszczególnych dłużników;
 • Sprawne wykrywanie zaległych płatności od poszczególnych klientów.
 • Minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności
 • Przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów;
O szczegółowe warunki usługi zapytaj w wybranym przez ciebie Oddziale naszego Banku