Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Pobierz

Bilans Banku Pobierz

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NOWEM N/WISŁĄ

Wypełniając postanowienia art. 318 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji uprzejmie informujemy, że sytuacja finansowa Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą przedstawia się w sposób następujący::