Terminal na prostych zasadach

PolCard we współpracy z SGB-Bankiem S.A. przygotował specjalną ofertę dla przedsiębiorców, którzy prowadzą małe lub średnie firmy. Oferta w ramach Programu Polska Bezgotówkowa pozwala korzystać z preferencyjnych stawek. Każdy klient znajdzie odpowiedni wariant dla siebie.

 

Przedsiębiorcy którzy nie kwalifikują się do Programu Polska Bezgotówkowa, tj. posiadają już terminal, ale chcą skorzystać z oferty PolCard Fiserv – prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem handlowym PolCard

 

 

* W Programie Polska Bezgotówkowa przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z posiadaniem terminala, jak również kosztów związanych z realizacją transakcji kartami Visa i Mastercard, o ile nie przekroczy 100 tys. zł obrotu na terminalu w skali 12 miesięcy. Jeśli obrót przekroczy tę kwotę, przedsiębiorcy będą naliczane opłaty zgodne z umową z agentem rozliczeniowym. Więcej informacji o Programie Polska Bezgotówkowa, w tym warunki uczestnictwa w Programie, znajdują się na www.polcard.pl.

 

Fiserv Polska S.A. jest krajową instytucją płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisaną pod numerem IP8/2013 do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Fiserv Polska S.A. (właściciel znaku towarowego PolCard), Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS: 0000061293, kapitał zakładowy: 123 609 300 zł, kapitał wpłacony: 123 609 300 zł, NIP: 526-02-10-429.

 

Niniejsza treść nie stanowi oferty handlowej w myśl przepisów prawa.