Rada i Zarząd

RADA NADZORCZA:

  1. Krzysztof Jankowiak – Przewodniczący Rady
  2. Wojciech Balewski – Zastępca Przewodniczącego Rady
  3. Artur Makowski – Sekretarz
  4. Stanisław Sandak – Członek Prezydium Rady
  5. Maria Szafryna
  6. Justyna Skrobiszewska
  7. Maciej Sandak

ZARZĄD BANKU:

  1. Daniela Rycka – Prezes Zarządu
  2. Elżbieta Ałaszewska – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych – Główny Księgowy
  3. Anna Miś-Reszka – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych