Przelew natychmiastowy to usługa polegającą na przekazaniu w kilka sekund środków pieniężnych z rachunku prowadzonego w Banku na rachunek odbiorcy przelewu, realizowana w ramach systemu Express Elixir oferowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

Dlaczego warto skorzystać z systemu Express Elixir:

 • dostępność– przelew natychmiastowy Express Elixir dostępny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, także w dni wolne od pracy,
 • szybkość– przelew Express Elixir wykonywany jest natychmiast – większość transakcji realizowana jest w czasie kilku sekund, dlatego jest to optymalne rozwiązanie w sytuacji, gdy liczy się czas dotarcia pieniędzy do odbiorcy,
 • wygoda– wystarczy zalogować się do swojego konta przez system bankowości elektronicznej lub złożyć dyspozycję pracownikowi banku i dokonać płatności,
 • bezpieczeństwo– Express Elixir obsługuje KIR, czyli instytucja, która od 25 lat odpowiada za prawidłowy przebieg rozliczeń pomiędzy bankami w Polsce,
 • stała opłata– niezależna od wysokości przelewu, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat:

Jak działa Express Elixir ?

 • Przelew natychmiastowy można zlecić do odbiorcy, którego bank jest uczestnikiem systemu. Lista banków realizujących przelewy natychmiastowe Express Elixir dostępna jest na stronie internetowej www.expresselixir.pl 
 • Przelewy można realizować w placówce Banku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia i/lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych od poniedziałku do niedzieli całodobowo;
 • Przelewy natychmiastowe realizowane są wyłącznie w złotych;
 • Limit pojedynczej transakcji – do 25.000 PLN;
 • Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona wyłącznie z datą bieżącą;
 • Opłata za przelew Express Elixir pobierana jest zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą za czynności i usługi bankowe”.

Usługa odbierania przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu nie jest dostępna dla rachunków walutowych, kredytowych oraz lokat terminowych.