Informacje ogólne dotyczące Rozporządzenia BMR oraz wskaźników referencyjnych

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z reformą wskaźników referencyjnych na mocy przepisów Rozporządzenia BMR. Rozporządzenie BMR stosuje się bezpośrednio w Polsce od dnia 1 stycznia 2018 r.

Pakiet informacyjny dot. wskaźników referencyjnych Pobierz