INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCACH

Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą, działając na podstawie art. 111b ustawy Prawo bankowe informuje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe powierzył wykonanie określonych czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową:

Solid MCG Sp. z o.o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa, KRS: 0000037255, NIP: 6792691803