Oświadczenie Zarządu Pobierz

Ocena stosowania Polityki ZŁK Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą Pobierz

Opis systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą Pobierz

 Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą podlegających ogłaszaniu według stanu na dzień 31-12-2019 r.  Pobierz

 Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą podlegających ogłaszaniu według stanu na dzień 31-12-2020 r.  Pobierz

 Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą podlegających ogłaszaniu według stanu na dzień 31-12-2021 r.  Pobierz

Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą podlegających ogłaszaniu według stanu na dzień 31-12-2022 r.  Pobierz

Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą podlegających ogłaszaniu według stanu na dzień 31-12-2023 r.  Pobierz

Polityka Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą Pobierz

Polityka różnorodności Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą Pobierz

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą Pobierz