Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą informuje, że w dniach :

22.12.2023 r. – Działalność operacyjna w zakresie bezpośredniej obsługi klienta we wszystkich jednostkach Banku wykonywana będzie w standardowym wymiarze czasu pracy.

29.12.2023 r. – Działalność operacyjna w zakresie bezpośredniej obsługi klienta we wszystkich jednostkach Banku wykonywana będzie w godzinach od 8:00 do 12:00.

Zlecenia elektroniczne kierowane na rachunki w innych bankach za pośrednictwem systemu ELIXIR oraz reakcje na polecenia zapłaty, realizowane będą przez Bank do godz. 12:45. Zlecenia płatnicze złożone po godz. 12:45 zostaną zrealizowane w dniu 02.01.2024 r.

  • Przyjmowanie do realizacji zleceń płatniczych w obrocie dewizowym (importowych) odbywać się będzie do godz. 11:45
  • Realizacja przekazów Western Union odbywać się będzie do godz. 11:00

System płatności natychmiastowych Express Elixir w dniu 29.12.2023 r. będzie dostępny do godz. 22:00, natomiast 30 grudnia 2023 r. system będzie niedostępny do godz. 10:00.