Płatności masowe

To specjalistyczna usługa rozliczeniowa skierowana do klientów obsługujących dużą liczbę płatników. Rozwiązanie polega na przyporządkowaniu, przez klienta (posiadacza rachunku bieżącego w Banku), każdemu swojemu płatnikowi, indywidualnego „wirtualnego” numeru zawierającego identyfikator płatnika/płatności.

Informacje o otrzymanych wpłatach zawierające identyfikatory płatnika/płatności są zapisywane w pliku, który umożliwia ich wczytanie do systemu finansowo-księgowego klienta, a następnie automatyczne ich rozksięgowanie na indywidualne konta poszczególnych płatników.

Każdy z dodatkowych rachunków jest przyporządkowany do jednego odbiorcy, co pozwala na prosty i szybki podgląd rozrachunków z danym podmiotem.

Dla kogo produkt:

Zakłady energetyczne, administratorzy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, urzędy gmin, operatorzy telefonii, dostawcy Internetu, telewizji kablowych, cyfrowych, firmy usług komunalnych (woda, oczyszczalnie, gaz itp.) szkoły, firmy ubezpieczeniowe itd.

Najważniejsze Korzyści:

  • oszczędność czasu,
  • automatyczna identyfikacja Klienta i rodzaju płatności,
  • automatyczne księgowania wpłat,
  • przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów,
  • usprawnienie kontroli przepływów finansowych w ramach całej firmy.

Udostępnienie Usługi:

Aby móc korzystać z Usługi Płatności Masowych należy posiadać rachunek bieżący, złożyć wniosek o usługę płatności masowych, a następnie podpisać umowę do usługi. W tym celu zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą.

Pliki do pobrania

Wniosek o udostępnienie/zmianę usługi płatności masowychPOBIERZ