Szanowni Państwo,

Przypominamy o konieczności regularnej aktualizacji danych osobowych – w szczególności dowodów osobistych.

Zgodnie z treścią Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów Indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą posiadacz rachunku oraz osoby przez niego upoważnione (pełnomocnik do rachunku), zobowiązane są zawiadomić Bank o każdej zmianie danych osobowych.    

Zmianę danych osobowych (w tym dowodów osobistych) – mogą zgłaszać Państwo osobiście w placówkach Banku lub za pomocą elektronicznego wniosku złożonego w bankowości elektronicznej SGB24.

W celu złożenia w SGB24 elektronicznego wniosku o aktualizację danych osobowych należy wejść w następujące opcje w menu znajdującym się z lewej strony:

Zapytania i zmiany -> Złóż -> lista dostępnych: Aktualizacja dowodu osobistego -> Wyślij

Prosimy o weryfikację i aktualizację Państwa danych osobowych – w tym dowodów osobistych